Državne potpore – Španjolska – Državna potpora SA.33754 (2013/C) (ex 2013/NN) – Real Madrid Club de Fútbol – Poziv na podnošenje primjedaba u skladu s člankom 108. stavkom 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije Tekst značajan za EGP