Zaak C-853/19: Beschikking van het Hof (Negende kamer) van 2 juli 2020 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Okresný súd Poprad — Slowakije) — IM / Sting Reality s.r.o. (Prejudiciële verwijzing – Artikel 53, lid 2, en artikel 99 van het Reglement voor de procesvoering van het Hof – Consumentenbescherming – Richtlijn 2005/29/EG – Oneerlijke handelspraktijken van ondernemingen jegens consumenten – Artikelen 8 en 9 – Agressieve handelspraktijken – Richtlijn 93/13/EEG – Oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten – Beding waarover individueel wordt onderhandeld – Bevoegdheden van de nationale rechter)