Kawża C-853/19: Digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja (Id-Disa’ Awla) tat-2 ta’ Lulju 2020 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Okresný súd Poprad – is-Slovakkja) – IM vs Sting Reality s.r.o. (Rinviju għal deċiżjoni preliminari – Artikolu 53(2) u Artikolu 99 tar-Regoli tal-Proċedura tal-Qorti tal-Ġustizzja – Protezzjoni tal-konsumaturi – Direttiva 2005/29/KE – Prattiki kummerċjali żleali tal-inpriżi fil-konfront tal-konsumaturi – Artikoli 8 u 9 – Prattiki kummerċjali aggressivi – Direttiva 93/13/KEE – Klawżoli inġusti fil-kuntratti mal-konsumatur – Klawżola li hija s-suġġett ta’ negozju individwali – Setgħat tal-qorti nazzjonali)