Věc C-853/19: Usnesení Soudního dvora (devátého senátu) ze dne 2. července 2020 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Okresným súdem Poprad – Slovensko) – IM v. Sting Reality s.r.o. („Řízení o předběžné otázce – Článek 53 odst. 2 a článek 99 jednacího řádu Soudního dvora – Ochrana spotřebitele – Směrnice 2005/29/ES – Nekalé obchodní praktiky vůči spotřebitelům – Články 8 a 9 – Agresivní obchodní praktiky – Směrnice 93/13/EHS – Zneužívající ujednání ve spotřebitelských smlouvách – Individuálně sjednané ujednání – Pravomoci vnitrostátního soudu“)