Дело C-597/14 P: Решение на Съда (първи състав) от 21 юли 2016 г. — Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост/Xavier Grau Ferrer, Juan Cándido Rubio Ferrer, Alberto Rubio Ferrer (Обжалване — Марка на Европейския съюз — Регламент (ЕО) № 207/2009 — Член 76, параграф 2 — Регламент (ЕО) № 2868/95 — Правило 50, параграф 1, трета алинея — Фигуративна марка — Възражение на притежателя на по-ранна марка — Доказване на съществуването, валидността и обхвата на защита на по-ранната марка — Вземане предвид от апелативния състав на късно представено доказателство — Отхвърляне на възражението от апелативния състав)