Дело T-229/16: Определение на Общия съд от 19 март 2018 г. — Pio De Bragança/EUIPO — Ordem de São Miguel da Ala (QUIS UT DEUS) (Марка на Европейския съюз — Производство по отмяна — Фигуративна марка на Европейския съюз „QUIS UT DEUS“ — Липса на искане за подновяване на регистрацията на марката — Заличаване на марката с изтичането на срока на регистрацията — Липса на основание за произнасяне)