Решение на Съвета от 8 декември 1975 година за установяване на обща процедура за създаване и постоянно актуализиране на опис на информационните източници за околната среда в Общността$