Klausimas raštu E-007997/11 Reinhard Bütikofer (Verts/ALE) Komisijai. Komisijos pirmininko pavaduotojai-vyriausiajai įgaliotinei: Europos Sąjungos įmonių vaidmens tyrimas dėl žmogaus teisių pažeidimų (II dalis) ir dvejopo naudojimo technologijų eksporto