Kursy walutowe euro (Źródło: referencyjny kurs wymiany walut opublikowany przez EBC.) 7 maja 2021 r. 2021/C 178/01