Cauza C-248/17 P: Hotărârea Curții (Camera a patra) din 29 noiembrie 2018 – Bank Tejarat/Consiliul Uniunii Europene (Recurs – Politica externă și de securitate comună – Măsuri restrictive împotriva Republicii Islamice Iran – Înghețarea fondurilor și a resurselor economice – Anulare a unei includeri de către Tribunal – Reincludere – Motiv de includere referitor la sprijinul financiar acordat guvernului Iranului și la implicarea în achiziționarea de bunuri și de tehnologii interzise – Întindere – Finanțarea unor proiecte în sectorul petrolului și gazelor naturale – Elemente de probă cu o dată anterioară primei includeri – Fapte cunoscute înainte de prima includere – Articolul 266 TFUE – Autoritate de lucru judecat – Întindere – Protecție jurisdicțională efectivă)