Заключение на генералния адвокат Reischl представено на21 май 1976 г.