Заключение на генералния адвокат Reischl представено на21 май 1976 г. # Jan Eliza de Wind срещу Комисия на Европейските общности. # Дело 62-75. TITJUR de Wind/Комисия