Cauza T-433/16: Hotărârea Tribunalului din 28 martie 2019 — Pometon/Comisia („Concurență — Înțelegeri — Piața europeană a abrazivilor din oțel — Decizie prin care se constată o încălcare a articolului 101 TFUE și a articolului 53 din Acordul privind SEE — Coordonarea prețurilor în ansamblul SEE — Procedura «hibrid» decalată cronologic — Prezumția de nevinovăție — Principiul imparțialității — Carta drepturilor fundamentale — Proba încălcării — Încălcare unică și continuă — Restrângerea concurenței prin obiect — Durata încălcării — Amendă — Adaptarea excepțională a cuantumului de bază — Obligația de motivare — Proporționalitate — Egalitate de tratament — Competență de fond”)