predmet T-433/16: Presuda Općeg suda od 28. ožujka 2019. — Pometon protiv Komisije („Tržišno natjecanje — Zabranjeni sporazumi — Europsko tržište metalnog čeličnog abraziva — Odluka kojom se utvrđuje povreda članka 101. UFEU-a i članka 53. Ugovora o EGP-u — Usklađivanje cijena na cijelom području EGP-a — ‚Hibridni’postupak s vremenskim pomakom — Pretpostavka nedužnosti — Načelo nepristranosti — Povelja o temeljnim pravima — Dokaz povrede — Jedinstvena i trajna povreda — Ograničenje tržišnog natjecanja s obzirom na cilj — Trajanje povrede — Novčana kazna — Iznimna prilagodba osnovnog iznosa — Obveza obrazlaganja — Proporcionalnost — Jednako postupanje — Neograničena nadležnost”)