Решение № 1/2016 на Комитета за вътрешен транспорт Общност/Швейцария от 10 юни 2016 година относно системата на таксуване на превозните средства, приложима в Швейцария от 1 януари 2017 година [2016/1118]