Sprawa T-53/19: Wyrok Sądu z dnia 5 października 2020 r. – SBS Bilimsel Bio Çözümler / EUIPO – Laboratorios Ern (apiheal) [Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie sprzeciwu – Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego apiheal – Wcześniejszy słowny krajowy znak towarowy APIRETAL – Względna podstawa odmowy rejestracji – Brak prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd – Brak podobieństwa oznaczeń – Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001]]