Kohtuasi T-53/19: Üldkohtu 5. oktoobri 2020. aasta otsus – SBS Bilimsel Bio Çözümler versus EUIPO – Laboratorios Ern (apiheal) (Euroopa Liidu kaubamärk – Vastulausemenetlus – Euroopa Liidu kujutismärgi apiheal taotlus – Varasem rahvusvaheline sõnamärk APIRETAL – Suhteline keeldumispõhjus – Segiajamise tõenäosuse puudumine – Tähiste sarnasuse puudumine – Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b (nüüd määruse (EL) 2017/1001 artikli 8 lõike 1 punkt b))