Rättelse till kommissionens yttranden inom ramen för artikel 17.5 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/88/EG om arbetstidens förläggning i vissa avseenden (Arbetstidsdirektivet) ( EUT C 245 av den 13.10.2009 )