C-474/19. sz. ügy: A Vänersborgs tingsrätt, mark- och miljödomstolen (Svédország) által 2019. június 18-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Naturskyddsföreningen i Härryda, Göteborgs Ornitologiska Förening