Писмен въпрос E-7993/10 John Stuart Agnew (EFD) до Комисията. Прилагане на законодателството в областта на движението по пътищата