Заключение на генералния адвокат Reischl представено на24 януари 1979 г.