Писмен въпрос E-009156/11 Herbert Reul (PPE) до Комисията. Тръжна процедура за водещи инициативи в областта на бъдещите и нововъзникващите технологииਂ (БНТ)