2018 m. gruodžio 10 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2018/1939 dėl Sąjungos paramos Tarptautinės konvencijos dėl kovos su branduolinio terorizmo veiksmais visuotiniam taikymui ir veiksmingam įgyvendinimui