Писмен въпрос E-4176/10 Ramon Tremosa i Balcells (ALDE) до Комисията. Налагане на специални защитени зони за птиците в частна собственост, канал Сегара-Гаригес — права и задължения на европейските граждани