Sklep Skupnega odbora EGP št. 73/1999 z dne 28. maja 1999, o spremembi Protokola 47 k Sporazumu EGP o odpravi tehničnih ovir v trgovini z vinom