Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende M.9053 – Sumitomo/Tierra/JV) (Text av betydelse för EES.)