Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie (Zaak M.9053 — Sumitomo/Tierra/JV) (Voor de EER relevante tekst.)