Mål T-589/11: Tribunalens dom av den 20 november 2012 — Phonebook of the World mot harmoniseringsbyrån — Seat Pagine Gialle (PAGINE GIALLE) (Gemenskapsvarumärke — Ogiltighetsförfarande — Gemenskapsordmärket PAGINE GIALLE — Absoluta registreringshinder — Särskiljningsförmåga — Beskrivande karaktär föreligger inte — Avsaknad av kännetecken eller upplysningar som kommit att bli sedvanliga beteckningar — Artikel 7.1 b–d i förordning (EG) nr 207/2009 — Särskiljningsförmåga som förvärvats till följd av användning — Artikel 7.3 i förordning nr 207/2009)