Sag T-589/11: Rettens kendelse af 20. november 2012 — Phonebook of the World mod KHIM — Seat Pagine Gialle (PAGINE GIALLE) (EF-varemærker — indsigelsessag — EF-ordmærket PAGINE GIALLE — absolut registreringshindring — fornødent særpræg — manglende beskrivende karakter — manglende tegn eller angivelser, der er blevet almindelige — artikel 7, stk. 1, litra b) — d), i forordning (EF) nr. 207/2009 — fornødent særpræg opnået ved brug — artikel 7, stk. 3, i forordning nr. 207/2009)