Инвестиции в образование и обучение с цел увеличаване на шансовете за намиране на работа