Sprawa T-374/09: Wyrok Sądu z dnia 28 listopada 2013 r. — Lorenz Shoe Group przeciwko OHIM — Fuzhou Fuan Leather Plastics Clothing Making (Ganeder) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w przedmiocie sprzeciwu — Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego „Ganeder” — Wcześniejszy słowny wspólnotowy znak towarowy „Ganeder” — Względna podstawa odmowy rejestracji — Podobieństwo oznaczeń — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009)