Regulamentul (UE) 2019/1015 al Comisiei din 20 iunie 2019 de modificare a anexelor II și III la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește limitele maxime de reziduuri pentru aminopiralid, captan, ciazofamid, flutianil, kresoxim-metil, lambda-cihalotrin, mandipropamid, piraclostrobin, spiromesifen, spirotetramat, teflubenzuron și tetraconazol din sau de pe anumite produse (Text cu relevanță pentru SEE.)