Изложение на мотивите на Съвета: Позиция (ЕС) № 13/2016 на Съвета на първо четене с оглед приемането на директива на Европейския парламент и на Съвета относно достъпността на уебсайтовете и мобилните приложения на организациите от обществения сектор