ETA:n sekakomitean päätös N:o 9/2019, annettu 8 päivänä helmikuuta 2019, ETA-sopimuksen liitteen II (Tekniset määräykset, standardit, testaus ja varmentaminen) muuttamisesta [2020/928]