Priekšlikums PADOMES LĒMUMS par to, lai noslēgtu Ekonomisko partnerattiecību nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Dienvidāfrikas attīstības kopienas ekonomisko partnerattiecību nolīguma (DAK EPN) valstīm, no otras puses$