Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund i Danmark Решение на Съда от 17 октомври 1989 г. # Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund I Danmark срещу Dansk Arbejdsgiverforening, от името на Danfoss. # Искане за преюдициално заключение: Faglige Voldgiftsret - Дания. # Социална политика. # Дело 109/88. TITJUR