Комисия/Италия TITJUR Решение на Съда от 26 февруари 1976 г. # Комисия на Европейските общности срещу Италианска република. # Дело 52-75.