TITJUR Заключение на генералния адвокат Lagrange представено на7 декември 1961 г. # Комисия на Европейската икономическа общност срещу Италианска република. # Дело 10/61. Комисия/Италия