2008/97/EB: 2008 m. sausio 30 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimą 93/52/EEB paskelbiant, kad tam tikruose Italijos administraciniuose regionuose nėra oficialiai nustatyta galvijų bruceliozės ( B. melitensis ), ir Sprendimą 2003/467/EB paskelbiant, kad tam tikruose Italijos administraciniuose regionuose nėra oficialiai nustatyta galvijų tuberkuliozės ir galvijų bruceliozės ir kad tam tikruose Lenkijos administraciniuose regionuose nėra oficialiai nustatyta enzootinės galvijų leukozės (pranešta dokumentu Nr. C(2008) 324) Tekstas svarbus EEE