2017 m. birželio 8 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/967, kuriuo dėl gaminių arba konservų iš tunų filė Žaliajam Kyšuliui laikinai leidžiama nukrypti nuo lengvatinės kilmės taisyklių, nustatytų Deleguotajame reglamente (ES) 2015/2446$