Eiropas Savienības lēmumu kopsavilkums par zāļu tirdzniecības atļaujām no 2019. gada 1. marta līdz 2019. gada 31. martam (Publicēts saskaņā ar 13. vai 38. pantu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 726/2004 11)