Europos Sąjungos sprendimų dėl vaistų rinkodaros leidimų santrauka nuo 2019 m. kovo 1 d. iki 2019 m. kovo 31 d. (Paskelbta pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 726/2004 11 13 straipsnį arba 38 straipsnį)