Ravimite müügilubasid käsitlevate Euroopa Liidu otsuste kokkuvõte alates 1. märtsist 2019 kuni 31. märtsini 2019 (Avaldatud vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 726/2004 11 artiklile 13 või 38)