Oversigt over EU-afgørelser om tilladelse til markedsføring af lægemidler fra 1. marts 2019 til 31. marts 2019 (Offentliggjort i henhold til artikel 13 eller artikel 38 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 726/2004 11)