Nold/Върховен орган Определение на Съда от 4 декември 1957 г. # Firma J. Nold K.G. срещу Върховен орган на Европейската общност за въглища и стомана. # Дело 18-57 R. TITJUR