SPOROČILO KOMISIJE SVETU IN EVROPSKEMU PARLAMENTU Tehnična prilagoditev finančnega okvira za leto 2019 v skladu z gibanjem BND (ESR 2010) (člen 6 Uredbe Sveta št. 1311/2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020)