Заключение на генералния адвокат Reischl представено на25 ноември 1976 г.