Съобщение на Комисията - Най-отдалечените региони: преимущество за Европа