Писмен въпрос E-002324/11 Birgit Schnieber-Jastram (PPE) до Комисията. Изтичане на информация за одитния доклад относно меден рудник „Мопани“ в Замбия