Opinia Europejskiego Komitetu Regionów – „Prawa i wartości”