Det Europæiske Regionsudvalgs udtalelse — Rettigheder og værdier